ALGEMENE VOORWAARDEN

AANSPRAKELIJKHEID

 • De deelnemer dient de instructies van de docent in acht te nemen.
 • SoHam yoga studio is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les, in de studio of ten gevolge van yoga oefeningen ontstaat.
 • SoHam yoga studio is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen welke in of buiten de studio en/of kleedkamer zijn neergezet of opgeslagen.

GEZONDHEID

 • Blessures, gebruik van medicijnen, zwangerschap of ander lichamelijke of geestelijke condities die van invloed kunnen zijn op je yoga oefening, dien je voor het begin van de les kenbaar te maken aan de docent.
 • Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt SoHam yoga studio het recht een persoon niet deel te laten nemen aan een les.

STRIPPENKAARTEN

 • Strippenkaarten zijn een jaar geldig vanaf datum van aankoop.
 • Betalingen gaan via de app Yogibit, bedrijf SportBit Manager.
 • Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Als student moet je aantonen dat je voltijd student bent middels een collegekaart om studentenstrippenkaart te verkrijgen. Dit kan in de app of stuur een mail naar info@sohamyogastudio.nl
 • Er is geen restitutie mogelijk op een strippenkaart of abonnement.
 • Overige credits kunnen worden overgezet naar een nieuwe strippenkaart.

ABONNEMENT

 • Het is mogelijk om een onbeperkt maandabonnement te nemen. Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan. Je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato + de eerst volgende maand.
 • Betalingen gaan via de app Yogibit, bedrijf SportBit Manager.
 • Betalingen gaan via automatische incasso met Multisafe.
 • Een onbeperkt maandabonnement wordt aangegaan voor een minimum periode van 3 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch elke maand verlengd.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap van minimaal 3 maanden afloopt. Het abonnement stopt dan de 1ste van de volgende maand.
 • Als lid kan je je abonnement opzeggen door dit aan te geven in de yogibit app of een email te sturen naar info@sohamyogastudio.nl
 • Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • Mocht het voorkomen dat er lessen niet doorgaan of de studio gesloten is in verband met feestdagen, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze dagen niet worden ingehaald. In het geval dat er meer dan 10 aaneengesloten lesdagen vervallen, zullen deze in de volgende maand worden verrekend.
 • Als student moet je aantonen dat je voltijd student bent middels een collegekaart om studentenabonnement te verkrijgen. Dit kan in de app of stuur een mail naar info@sohamyogastudio.nl

AANMELDEN EN AFMELDEN ONLINE LESSEN

 • Je moet 15 minuten voorafgaand aan een online les zijn aangemeld.
 • Je kan 30 minuten voor aanvang van de online les gratis afmelden.
 • Bij te late afmelding worden er 7 credits in rekening gebracht.
 • de livestream link voor de online les verschijnt 30 minuten voor aanvang van de les in YogiBit in de betreffende les zelf
 • Klik op de livestream knop en je wordt automatisch doorgezet naar het programma Zoom waar de online les wordt gestreamd.

AANMELDEN EN AFMELDEN BUITEN/STUDIO LESSEN

 • Meld op tijd aan voor een buiten/studio les
 • Gratis afmelden kan 1 uur voor aanvang van de buiten/studio les.
 • Bij te late afmelding worden er 10 credits in rekening gebracht.

AANMELDEN EN AFMELDEN WORKSHOPS LESSEN

 • Gratis afmelden voor een workshop kan maximaal 24 uur van te voren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening genomen.
 • Bij afmeldingen van workshops binnen de aangegeven tijd, ontvang je restitutie van het volledige bedrag.
 • Afmelden kan via een email naar info@sohamyogastudio.nl of telefonisch contact.

BETALING

 • Betalingen gaan via de app Yogibit, bedrijf SportBit Manager.
 • Bij abonnementen gaat het via automatische incasso via de app YogiBit
 • Massages worden via een betaalverzoek betaald of de betalingen kunnen worden overgemaakt op de SoHam yoga studio rekening. Bank gegevens staan bij de pagina Contact.

MASSAGES

 • De masseurs werken preventief, maar zijn geen massage-therapeuten.
  De massages zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
  In bepaalde gevallen kan er besloten worden om de massage niet te geven en door te verwijzen naar een arts of specialist.
 •  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak, en alleen telefonisch, kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken kunnen worden doorberekend.
 • Eventuele gegevens en informatie die voor, tijdens of na de massage worden verstrekt, blijven vertrouwelijk.
 • We verzoeken je vriendelijk om op tijd te zijn. Graag maximaal 10 minuten van te voren kunt U aanbellen. Niet eerder omdat er geen wachtruimte is. Alvast dank!